Kérdésed van? Szívesen segítünk :)
Hívj minket: +36307092810

----> HŰSÉGPONTRENDSZER <----
Regisztrálj most és 500 pontot írunk jóvá a fiókodban! 
+ Hírlevél feliratkozásért újabb 500 pont jár :)

Kupon infók

KUPON - ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

Üdvözöljük a www.nagyoncuki.hu weboldalon ( továbbiakban: ”Weboldal”). 

Kérjük, hogy a Weboldal használata, a Weboldalon történő regisztráció előtt figyelmesen olvassa el a jelen felhasználási feltételeket (a továbbiakban: ”Felhasználási Feltételek”).
A Weboldal tulajdonosa és üzemeltetője az Infinity SHOP Kft. (székhelye: 2085  Pilisvörösvár, Mátyás király utca 7 ; a továbbiakban: ”Üzemeltető”). Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a Weboldalon keresztül nyújtott szolgáltatást, bármikor módosítsa, szüneteltesse, illetve véglegesen megszüntesse, továbbá a Weboldal tartalmát bármikor előzetes értesítés nélkül megváltoztassa, illetve törölje.
A Weboldalon történő regisztrációval Ön, mint felhasználó (a továbbiakban: ”Felhasználó”) elfogadja a Felhasználási Feltételekben foglalt valamennyi feltételt.
A Weboldal egy olyan internetes felületet nyújt a Felhasználói számára, amelyen a Felhasználók a Felhasználási Feltételekben foglaltak szerint partnereink (a továbbiakban: ”Szolgáltató”) termékeire, illetve szolgáltatásaira felhasználható kupont (a továbbiakban: ”Kupon”) vásárolhatnak.

 

Regisztráció a Weboldalra

A Weboldalon a Kuponok felhasználása előtt regisztráció szükséges.

Felhasználóként regisztrálni vagy a Weblapon vásárolni kizárólag 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy jogosult.

Weboldalon történő regisztráció folyamata: A Felhasználó a Weboldalon megadja a teljes nevét (családi név és keresztnév), működő és valós e-mail címét, a Weboldal használatához szükséges jelszavát. A regisztráció véglegesítése után azonnal jogosult a Weboldal valamennyi szolgáltatását igénybe venni.

Felhasználó a regisztrációval elfogadja az Adatvédelmi nyilatkozatot, amely az érvényes regisztráció feltétele.

Üzemeltető nyomatékosan felhívja Felhasználó figyelmét arra, hogy kizárólag a Felhasználó felelőssége, hogy a megadott e-mail címéhez tartozó jelszó titkos maradjon. Üzemeltető semmilyen esetben sem vállal felelősséget olyan kárért, amely a jelszó elvesztéséből vagy az ezzel történő visszaélésből ered. Amennyiben Felhasználó tudomására jut, vagy gyanítja, hogy illetéktelen személy hozzáférhetett a jelszavához, Felhasználó köteles erről Üzemeltetőt azonnal tájékoztatni, és ebben az esetben Üzemeltető a korábbi jelszót azonnal letiltja, és Felhasználó új jelszót választhat.

Felhasználó a regisztrációval elfogadja, hogy kizárólag Felhasználó tartozik felelősséggel minden olyan magatartásért, amely a regisztráció során megadott e-mail cím és jelszó használatával történik a Weboldalon, tekintet nélkül arra, hogy ez a magatartás Felhasználó, meghatalmazottja vagy más által, illetve, hogy Felhasználó tudtával, illetve engedélyével vagy ezek nélkül történő használattal áll összefüggésben.
 

Kuponok felhasználása

A Kupont a Felhasználó a Kuponon feltüntetett termékre vagy szolgáltatásra válthatja be a Kuponon feltüntetett Szolgáltatónál. A Kupon a rajta feltüntetett árkedvezményre jogosít.

Adott termékre vagy szolgáltatásra vonatkozó Kupon a Weblapon feltüntetett ideig és korlátozott mennyiségben érhető el.

A Kupon kizárólag a rajta megjelölt ideig használható fel.

A Kuponok pénzre nem válthatók át, és – a 7.1. pontban rögzített elállás kivételével – részben sem válthatóak vissza.

A Kuponok más akciókkal, kedvezményekkel nem vonhatóak össze.

Üzemeltető jogosult a Kuponok értékesítésének előzetes figyelmeztetés nélküli korlátozására vagy megszüntetésére. 
 

Felhasználói nyilatkozatok

Felhasználó a Weboldalon történő regisztrációval kijelenti, szavatolja és elfogadja, hogy

a. Felhasználó a 18. életévét betöltött, cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt nem álló, valamint érvényes jognyilatkozat megtételéhez szükséges belátási képességgel rendelkező természetes személy 

b. a regisztráció során közölt adatok valósak és pontosak. Minden olyan esetben, ha változás történik a megadott adatokban, a Weboldal szolgáltatásainak akadálymentes igénybe vétele érdekében Felhasználó köteles ezeket a Weboldal regisztrációs felületén módosítani, és gondoskodni arról, hogy ezek az adatok a regisztráció teljes ideje alatt valósak és pontosak maradjanak; 

c. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatók szolgáltatásainak igénybevétele a saját kizárólagos kockázatára, illetve felelősségére történhet. Üzemeltető, illetve annak partnerei, valamint megbízásából eljáró egyéb személyek nem vállalnak semmilyen felelősséget a Weboldalra történő belépés, illetve annak vagy az azon található anyagok használata következtében előálló jogi következmények tekintetében;

d. Felhasználó nem adhatja ki magát más létező vagy nem létező személynek, és nem regisztrálhat más személyek neve és/vagy egyéb személyes adatai alatt a Weboldalon, meghatalmazással sem. Üzemeltető ezúton kizárja az ilyen hamis regisztrációkból eredő bármilyen követelésért való felelősségét, és az ilyen regisztráció által harmadik személyeknek okozott mindenfajta kárért kizárólag Felhasználó felel

e. az Üzemeltetőnek nem áll módjában, így nem is fogja vizsgálni a regisztráció során, illetve a Weboldal használatával összefüggésben közölt adatok valóságát és helyességét;

f. Felhasználó megfelelő tájékoztatás birtokában, önként hozzájárul ahhoz, hogy az Üzemeltető az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt rendelkezéseknek megfelelően az általa megadott személyes adatokat gyűjtheti, kezelheti és az itt meghatározott célra felhasználhatja;

g. Felhasználó köteles tartózkodni attól, hogy megkíséreljen jogosulatlanul behatolni a Weboldalra, annak szervereire és hálózataiba, vagy egyéb más számítógépes rendszerbe vagy hálózatba, amely a Weboldalhoz kapcsolódik;

h. Felhasználó a Felhasználási Feltételek valamennyi rendelkezését köteles mindenkor tiszteletben tartani, és annak bármilyen formában történő megsértésétől tartózkodni. A Felhasználási Feltételek bármely rendelkezésének megsértése a Weboldalról való kizárást vonhat maga után;

i. a Weblapot a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eső céllal veszi igénybe, azaz a Felhasználó a jogszabályok értelmében fogyasztó.